E

Om Eskilsø

Eskilsø er roskildefjordens største ø (1,4 km2). Den ejes af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond, opkaldt efter stifteren og den første formand i Danmarks Naturfredningsforening, Erick Struckmann.

Du er velkommen på eskilsø, hvor en folder i kassen ved mindestenen (75 meter fra havnen) fører dig rundt ad en 2,5 - 4 km lang trampesti.

Eskilsø ligger som en prop i Roskildefjord. overalt langs kysten er der store sten, ført hertil af isen. Mange af de strandenge, der omgiver øen, har aldrig været dyrket. De græsses af kreaturer, og det er af vital betydning for flora og fauna. 

Fuglelivet er rigt. Kystfugle holder til på engene og i søerne, hvor de yngler, rester eller er vintergæster.

Nord for Eskilsøgård ser du rester af kirkeruinen hvor også Eskilsøkloster lå. Du kan læse mere i folderen og på informationstavlen ved ruinen.

Eskilsø er den eneste ø på Roskildefjord med faste beborer. Tag hensyn til det, når stien fører dig forbi husene.

Du er også på en ø i forandring. Fonden vil gradvis skabe mere natur på Eskilsø. Markerne skal være overdrev, lave fugtige områder bliver til søer, og små vandhuller renses op.